Skala problemów związana z brakiem snu

Sen należy do najważniejszych i podstawowych potrzeb życiowych człowieka.

Człowiek przesypia średnio około 1/3 życia. W trakcie prawidłowego snu w naszym organizmie zachodzi wiele procesów biochemicznych. Prawidłowy sen powinien mieć dobrą jakość czyli: długość, głębokość i fazowość.
Według danych Światowego Stowarzyszenia Medycyny Snu problemy ze snem dotykają nawet 45 proc. społeczeństwa na całym świecie. Kilka lat temu problemy ze snem, a zwłaszcza jego brak, okrzyknięto globalną epidemią. Jednym z najczęstszych zaburzeń tego typu jest bezsenność. Zgodnie z Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 bezsenność definiuje się jako problemy ze snem co najmniej trzy razy w tygodniu przez jeden miesiąc lub dłużej. Do problemów zalicza się z kolei: trudności w zasypianiu i utrzymaniu snu, zbyt wczesne budzenie się, a także złą jakość snu lub odczucie, że sen nie jest pokrzepiający.
Zaburzenia snu są poważną chorobą, którą należy leczyć. Dotykają znaczną część społeczeństwa i mogą objawiać się jako np.:

  • Kłopoty z zaśnięciem
  • Częste budzenie w nocy
  • Zbyt krótki sen

Postęp techniczny spowodował istotne zmiany stylu życia człowieka i dlatego wielu ludzi cierpi na zaburzenia rytmu okołodobowego, które objawiają się m.in. zaburzeniami snu oraz mogą prowadzić do wielu innych schorzeń.