Nota prawna i polityka prywatności

Nota Prawna – www.melatonina.pl

Niniejsza strona internetowa została stworzona dla Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM sp. z o.o. z siedzibą w Zakroczymiu, Ostrzykowizna 14a, 05-170 Zakroczym.

Strona internetowa www.melatonina.pl została zaprojektowana, jako serwis informacyjno-edukacyjny, mający na celu dostarczenie ogólnych informacji na temat Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM sp. z o.o. oraz jego produktu leczniczego Melatonina Lek-am. Prawa autorskie do informacji, materiałów i elementów graficznych zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej przysługują Przedsiębiorstwu Farmaceutycznemu LEK-AM sp. z o.o. Dokumenty publikowane na tej stronie internetowej mogą być przepisywane, powielane, drukowane, kopiowane lub w inny sposób wykorzystywane jedynie w celach niekomercyjnych i na użytek własny.

Korzystanie z dostępu do strony internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na określone w przedmiotowej nocie prawnej warunki jej użytkowania, jak również ze zobowiązaniem do przestrzegania tych warunków. Jeśli przestrzeganie wspomnianych warunków i ograniczeń nie jest akceptowane, nie powinno korzystać się z niniejszej strony internetowej. Uprawnionymi do zawartości strony są Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. oraz osoby trzecie, które wyraziły zgodę na wykorzystanie ich praw w takiej formie przez Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o.

Wszelkie informacje i dane dostępne na stronie internetowej mają jedynie charakter informacyjno-edukacyjny i przeznaczone są wyłącznie do ogólnej prezentacji produktu leczniczego Melatonina Lek-am. Oznacza to, że informacje opublikowane na stronie internetowej dotyczące tego produktu nie są w żadnym wypadku próbą udzielenia profesjonalnej medycznej porady lub instrukcją użycia wspomnianego produktu w konkretnej sytuacji. W żadnym wypadku treści zamieszczone na stronie internetowej nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Przed użyciem produktu leczniczego Melatonina Lek-am pacjent musi skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą oraz zapoznać się z informacją dołączoną do leku. Pełne informacje dotyczące produktu leczniczego prezentowanego na stronie internetowej znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego oraz w ulotce dołączonej do produktu leczniczego. Treść ulotki zamieszczona została na stronie internetowej.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. podejmuje wszelkie starania, aby za pomocą niniejszej strony internetowej dostarczać poprawnych, rzetelnych, wiarygodnych, aktualnych i wyczerpujących informacji na temat produktu leczniczego Melatonina Lek-am, jednak Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za prawidłowy kształt, aktualność i kompletność informacji zamieszczonych na tej stronie internetowej.

Żadna informacja zamieszczona na niniejszej stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

Nazwy branżowe i firmowe pojawiające się na stronie internetowej są zarejestrowanymi znakami handlowymi Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM sp. z o.o. lub takimi, którymi firma ta ma prawo się posługiwać. Niniejsza strona internetowa może zawierać informacje, komentarze, sugestie lub uwagi pochodzące od użytkowników, które nawiązują do informacji umieszczonych na stronie internetowej. W takim przypadku Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. nie bierze żadnej odpowiedzialności za prezentowane w ten sposób treści. Pragniemy ostrzec użytkowników, że w takim wypadku informacje nie będą postrzegane, jako poufne i chronione. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do swobodnego użycia, rozprzestrzeniania, powielania, wykorzystania, używania, dystrybuowania i ujawniania powyższych informacji osobom trzecim bez ograniczeń, a źródło informacji nie musi być ujawnione. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do użycia (nie wyłącznie) pomysłów, idei, wiedzy, doświadczenia i technik będących przedmiotem tychże informacji lub takich, które informacje w sobie zawierają. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o., bazując na swojej niezależnej ocenie, będzie używać tych informacji do wszelkich wybranych przez siebie celów.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej bez jego zgody lub przez niego nieopracowywane.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. dąży do zapewnienia i utrzymania ciągłego dostępu do strony. Wszystkie osoby korzystające z zawartości strony internetowej robią to jednak na własną odpowiedzialność, dlatego Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. i każda inna osoba prawna lub fizyczna współpracująca przy projektowaniu i produkcji niniejszej strony internetowej zrzekają się otwarcie odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia mogące wynikać z dostępu do, użycia lub niemożliwości użycia konkretnej informacji na tej stronie oraz jakichkolwiek braków w jej zawartości. Dostęp do strony może zostać przerwany z powodu prac związanych z jej utrzymaniem i uaktualnianiem oraz z innych względów, w szczególności z przyczyn technicznych. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za te zakłócenia i ich ewentualne konsekwencje dla użytkowników.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wywołane korzystaniem z tej strony internetowej, w tym nieścisłościami czy brakiem danych dostępnych na stronie, zakłóceniami i błędami w działaniu strony, oprogramowaniem lub wirusami, ani też za szkody wynikające z bezprawnych zmian dokonanych w tychże danych przez osoby trzecie.

Niniejsza strona internetowa może zawierać również informacje pochodzące od osób trzecich, a także linki do stron internetowych osób trzecich. Zawsze, gdy, w naszej ocenie, występuje taka sytuacja, informujemy o tym. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. może jednak nie wiedzieć, jakie treści znajdują się na podanych stronach internetowych stron osób trzecich, dlatego nie może brać odpowiedzialności za wspomniane wyżej informacje dostarczane przez osoby trzecie.

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości strony internetowej w dowolnym momencie oraz w dowolny sposób, bez względu na powód, bez konieczności uprzedzenia o tym fakcie. Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM sp. z o.o. nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek możliwe konsekwencje takich zmian

Wszelkie problemy i awarie związane z korzystaniem ze strony należy zgłaszać na adres e-mail: melatoninawww@lekam.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności to dokument na stronie internetowej, który informuje osobę odwiedzającą taką stronę, jakie dane na temat tej osoby są zbierane i w jaki sposób mogą być one zbierane i wykorzystywane. Dane mogą być zbierane od użytkowników strony internetowej w sposób aktywny i bierny. Dane zbierane aktywnie to wszystkie dane, które użytkownik dobrowolnie podaje na stronie internetowej. Dane zbierane biernie/automatycznie to dane zbierane o użytkowniku nie wymagając od niego wpisywania tych danych na stronie internetowej, np. dane zbierane przez serwer (adres IP, typ przeglądarki, itp.) lub program do analizy zachowań użytkownika na stronie (web analytics). W przypadku strony melatonina.pl dane będą gromadzone automatycznie.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości strony internetowej. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem , a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.

Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli, jaką stronę wyświetlić użytkownikowi. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Komunikacja między komputerem użytkownika a naszym serwerem, gdy zbierane są dane osobowe użytkownika, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Firma zbierająca dane: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Sp. z.o.o.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej.