Sztuczne światło a zaburzania snu

Za sen odpowiada melatonina, która uwalniana jest, gdy robi się ciemno. Sztuczne oświetlenie hamuje uwalnianie hormonu. Do tego stosunkowo niedawno pojawiło się światło LED-owe, np. w ekranach smartfonów czy telewizorów, które szczególnie wpływa na poziom melatoniny.

Prof. Jerzy Vetulani

Na czynność zegara biologicznego i blokowanie wydzielania melatoniny najsilniej wpływa światło padające bezpośrednio na oczy, szczególnie to o niebieskim widmie światła. Takim źródłem światła są np. ekrany telewizorów monitory komputerów.

U młodych dorosłych opóźnienie rytmu snu wiązać może się z korzystaniem z komputerów i oglądaniem telewizji w późnych godzinach wieczornych.

Dla starszych osób, bardzo niekorzystne jest z kolej włączanie telewizji w ciągu nocy po wzbudzeniu się ze snu.

W leczeniu zaburzeń rytmu okołodobowego bardzo istotnym jest pamiętanie o kluczowej roli światła w regulacji zegara biologicznego.

  • Dla osób z opóźnioną fazą snu szczególnie niekorzystna jest ekspozycja na światło przed planowanym pójściem spać, typowo w godzinach późnowieczornych i nocnych, ponieważ wtedy światło najbardziej opóźnia rytm okołodobowy, czyli np. porę snu.
  • Dla osób z zespołem przyśpieszonej fazy snu najbardziej niekorzystna jest z kolei ekspozycja na światło w godzinach porannych, ponieważ wtedy najsilniej przesuwa ono porę snu na godzinny wcześniejsze (przyśpiesza rytm okołodobowy).