Melatonina – jak działa i dlaczego warto ją stosować?

Melatonina – jak działa i dlaczego warto ją stosować?

Melatonina to naturalna substancja wydzielana przez nasz organizm, która reguluje wewnętrzny zegar sen-czuwanie. Pacjenci z różnych grup mogą mieć problem z wydzielaniem melatoniny i rozregulowaniem wewnętrznego zegara a co za tym idzie problemy ze snem.

Pierwszą, naturalną grupą pacjentów z zaburzonym wydzielaniem melatoniny są pacjenci powyżej 40 roku życia. Z wiekiem nasz organizm wydziela coraz mniej melatoniny, u pacjentów powyżej 65roku życia osiągając poziom alarmowy.

Drugą grupą osób, u których występują zaburzenia snu będące wynikiem zaburzeń wydzielania melatoniny są pacjenci z pracą zmianowa i zmieniający strefy czasowe. Również pacjenci z zespołem opóźnionej fazy snu, u których maksymalny wyrzut melatoniny występuję później niż u zdrowych ludzi cierpią na zaburzenia snu oraz z powodów zdrowotnych i społecznych. Coraz częściej naukowcy stosują terminologię tzw. „społecznego jet-lagu”, czyli dysfunkcji społecznej w porannych godzinach u pacjentów z zespołem opóźnionej fazy snu, pomimo przebywania cały czas w jednej strefie czasowej.

Podstawą skutecznego leczenia jest poznanie przyczyn bezsenności . Często pacjenci, którzy skarżą się na problemy ze snem, mają zaburzenia rytmu okołodobowego spowodowane nieregularnym stylem życia, praca zmianową czy występowaniem chorób. Organizm ludzki potrzebuje cyklicznej regeneracji, o stałych porach. Cykle te reguluje melatonina, która wytwarzana jest pod wpływem ciemności, światło hamuje jej wytwarzanie. Intensywne oświetlenie miast, świecące tablety i komórki to dla ludzkiego organizmu coś ewolucyjnie nowego, z czym sobie nie radzi, a afektem tego jest epidemia zaburzeń snu, blokowanie wydzielania melatoniny i pogarszający się stan zdrowia u pacjentów cierpiących na bezsenność.