Gdy prowadzisz aktywny tryb życia

Gdy prowadzisz aktywny tryb życia

Prowadzisz aktywny tryb życia i masz problemy ze snem? Postęp cywilizacyjny sprawił, że obecnie duża część populacji narażona jest na zaburzenia rytmów dobowych. To zjawisko jest spowodowane wymuszonymi przez rytm pracy i nauki a także poniekąd przez stosowanie sztucznego światła, zmianami naszych nawyków i rytmu dnia codziennego.

Szczególnie dotyczy to młodych osób, mieszkańców dużych aglomeracji uczestniczących w tzw „wyścigu szczurów” i zmagających się z rosnącymi wyzwaniami zawodowymi, nierzadko chcącymi przy tym pogodzić pracę z nauką i rodziną. Przemęczeni i przepracowani żyjemy w nerwach i stresie. Budzimy się o późniejszej porze i większość dnia przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach także później kładziemy się spać.

Zarywamy noce albo nie możemy w ogóle usnąć. Wieczór i noc często poświęcamy na czytanie, oglądanie telewizji, naukę i pracę przy komputerze. Powoduje to, że sami zaburzamy nasz rytm dobowy. Nie mamy pojęcia, że nasz organizm działa jak precyzyjny mechanizm. Jedną z jego części jest zegar biologiczny regulowany przez melatoninę. Wydzielana przez nasz organizm substancja odpowiedzialna za rozpoznawanie pór dnia i nocy. To ona sprawia, że nasz organizm wie kiedy spać a kiedy działać. Brak melatoniny oraz inne czynniki sprawiają, że nasz precyzyjny mechanizm zaczyna szwankować. Sen staje się płytki a zasypianie trudne. Rankiem jesteśmy zmęczeni i nieprzytomni, bo nasz organizm nie otrzymał odpowiedniego sygnału i nie odpoczywał w nocy.

Badania naukowe potwierdziły, że osoby, które wytwarzają niski poziom melatoniny śpią gorzej i często budzą się w nocy. Z badań tych wynika także, że poziom melatoniny i jej metabolitów jest niższy u osób z zaburzeniami snu w porównaniu do osób bez takich zaburzeń. Niedobór melatoniny wzmaga zachwianie rytmów dobowych i prowadzi do zaburzeń snu, a w konsekwencji uogólnionego pogorszenia stanu zdrowia. Można ją jednak uzupełniać.

Melatonina zewnętrznie przyjmowana regulując rytm dobowy usuwa przyczyny a nie jedynie skutki zaburzeń snu, pozwala, więc wrócić do normalnego funkcjonowania. Pierwsze efekty widoczne są po ok. 2 tygodniach od rozpoczęcia stosowania. Należy pamiętać, iż regulowanie naszego organizmu trwa pewien czas i musi być bardzo regularne, dlatego na efekt działania należy poczekać. Dłuższe przyjmowanie Melatoniny nie powoduje uzależnień a jedynie w sposób długotrwały reguluje nasz mechanizm. Można ją stosować przez długi okres czasu.